Inspekce nemovitostí

a Realitní LUPA

K čemu je inspekce nemovitostí dobrá?

 • Odhalí předem vady a problémy
 • Umožní se koupi vyhnout, nebo se připravit na další náklady
 • Pomůže upřesnit správnou cenu
 • Dá jistotu a klid i po koupi
Inspekce nemovitosti

Realitní LUPA: Pomáhá dobře koupit tu pravou nemovitost

Caveat Emptor

Inspekce pomůže vyhnout se špatné nebo problematické koupi

nebo vás připraví na to, kolik budete muset do nemovitosti po koupi ještě investovat. Rovněž je možné ve vhodných případech (srv. Tři situace) využít výsledky prohlídky jako odborně podložené argumenty pro jednání o snížení ceny (to zejména u starších nemovitostí) a pro odstranění vad ještě před koupí (hlavně u novostaveb). Možná je konzultace s architektem a energetickým specialistou (energetické otázky nabývají na stále větší důležitosti).

Spolehlivě odhalí vady a nákladné technické nedostatky nemovitosti

Inspektor, zkušený stavební technik s praxí spolehlivě odhalí vady a nákladné technické nedostatky nemovitosti.

Zájemce se na prohlídkách zaměřuje na mnoho jiných věcí, je to nápor z více směrů, a je často přirozeně zaujatý, emoce hrají svou roli, takže pomoc další osoby, která není ve věci citově angažovaná a má odstup a znalosti, je vždy ke prospěchu.

S Realitní LUPOU se nebudete bát ani v džungli velkoměsta!

Třetina kupujících uvádí, že objevila dodatečně po koupi závažnější vady

Na vady přichází kupující postupně, a tak třetina kupujících připouští, že narazila až po koupi na závažnější vady. Ve skutečnosti jich bude ale ještě víc! Inspekce zodpoví předem, jestli příležitost je dobrá, solidní koupě, ve vztahu k ceně. Nebo jestli bude lepší se porozhlédnout ještě jinde.

Prověření nemovitosti vám dá větší jistotu

Prověření vás uklidní v situaci, která je i tak mnoha otazníky, v silné "informační asymetrii", a může vás účinně ochránit před nevhodnou nebo předraženou koupí. Většina kupujících jde s kupní cenou "nadoraz", takže následně nemají prostor na větší nečekané náklady. Stavebí doidávky jsou přitom dnes zvlášť problematické.

Inspekce nemovitostí

Závažnost dopadů technických vad nemovitostí je obvykle v pořadí:

 • Statika
 • Hydroizolace
 • Střecha a konstrukce
 • Elektroinstalace, další sítě
 • Akustika, průzvučnost
 • Další podle konkrétního případu
Caveat Emptor

Inspekci nemovitostí je možné začlenit do služby Realitní LUPA, výsledky prohlídky slouží pro rozhodování, jestli je nemovitost ta pravá a kolik peněz bude případně potřeba do uvedení do žádoucího stavu. Může navíc sloužit ve vhodných případech (srv. Tři situace) jako podklad pro jednání o kupní ceně s prodávajícím. Fotodokumentace objevených nedostatků se opírá o objektivní vady, o nesoulad s předpisy a normami. Doložitelné důkazy místo "pocitologie".

Výběr z často nalezených závad a problémů z praxe, příklady:

 • Rozvody elektroinstalace neodpovídají normám, nebo jsou podomácku „zbastlené“ a nebezpečné
 • Sedání stavby, trhliny, dutiny pod keramickým obkladem
 • Neodpovídající výměry bytu (přeměření velikosti, kde stojí každý metr čtverečný sto tisíc a více)
 • Problémy s okny, neudržovaná, netěsná, špatné zednické usazení, plus špatně zaizolovaný styk okna a terasy
 • Problémy topných těles, kotle, rozvodů
 • Vady rozvodů vody a topení
 • Špatný stav soklu lodžie, balkonu
 • Vzdutá dlažba nad podlahovým topením. Dutiny pod obklady. Špatně položená, špatně přilepená podlaha (parkety)
 • Nevyhovující rovinnost podlah, pravých úhlů stěn, měří se (pro předejití problému s umístěním nábytku, typické problémy s kuchyňskou linkou)
 • Problémy s odvětráváním a vlhkostí vzduchu
 • Nefungující regulace topení
 • Místa bez tepelných izolací jako problematické tepelné mosty se vznikem plísní
 • Vlhkost stavby, zdí, podlahy, vznik plísní: měření vlhkosti a srovnání s předpisy a požadavku
 • Střecha: zatékání, špatná izolace, vady krytiny, vady parotěsné zábrany
 • Prvky krovu napadení plísněmi, houbou
 • Problematické zdivo, osinkocement, azbest
 • Vzlínání vlhkosti, špatná hydroizolace
 • Nedostatečný sklon ploch pro odtok vody, nevyhovující odvodněné lodžie, balkonu, terasy
Realitní LUPA - reference
Realitní LUPA - referenční nemovitost Praha 5

Odborné prověření nemovitosti vám dá větší jistotu