O LUPĚ

Realitní LUPA versus realitky, advokáti, makléři

Realitní LUPA jako antirealitka

běžná v cizině jako agent kupujícího

Hájí zájem kupujícího, nezávisle na nemovitosti

Realitní LUPA pracuje výhradně v zájmu kupujícího v libovolné fázi koupě, férovou, nepředraženou cenou počínaje. Na rozdíl od zprostředkovatelů, makléřů či realitních kanceláří je nezávislá na majiteli nemovitosti, nezávislá na nemovitosti.

Financování činnosti je nepřímé: Zdarma: Co to stojí
Co to stojí →

Proč nezávislost na nemovitosti?

Nezávislost na konkrétní nemovitosti i na jejím majitel (nic od něho nemá) je tady zásadní, protože opačná, běžná situace naopak zvyšuje kupní cenu.

Realitní LUPA působí ve více ohledech jako "antirealitka", v první řadě směrem ke snižování kupní ceny. Jak to funguje na trhu nemovitostí:
Beránek a vlci →
Realitní Lupa služby
Realitní LUPA - Referenční nemovitost

Beránek a vlci: Kupující platí a živí všechno

Většina profesionálů na trhu nemovitostí jsou plně závislí na provizi z realizovaného obchodu. Jinak jim jen nabíhají náklady. Realitní kanceláře, hypotéční makléři, realitní makléři, ti všichni mají vazbu na konkrétní nemovitost. Obdobně to mají pracovníci bank.

K fungování takového ekosystému je ale potřeba, aby byl po ruce kupující; ten vše platí. Musí ho v pravý čas ujistit, že kupuje dobře, ať je to jakkoli. Hledání nemovitosti a její kupování je zdlouhavé a pokud zájemce odvrátí pohled jinam, už z toho nebudou nic mít. Peníze jim na účtu nepřistanou.

Přijde beránek ke skupince hladových vlků a ptá se: Co si dnes dáme k večeři? Kupující je tady zdrojem potravy a musí být přiměřeně ostražitý.

Dosavadní prudký růst cen, který chyby při koupi zanedlouho přemaže, je pro příštích pár let pryč. 

Závislost prodejců na nemovitosti a co to způsobuje

Realitní kanceláře, realitní makléři jsou spojeni s konkrétní nemovitostí a snaží se ji většinou prodat doslova za každou cenu. Nemovitosti často prodávají tak, že zájemce zavádějí a matou.

U přímých vlastníků je to podobné: bezrealitky apod. v tomto nic neřeší (s nadsázkou viz Realitní slovníček).

Realitní makléři se snaží upoutat zájemce a dovést ho na prohlídku; pak se uvidí.

Pro kupujícího, který je v pozici "materiálu", to ale znamená množství promarněného času, náklady a riziko, že některé vady přehlédne nebo mu je zatají, zamlží.

Realitky jsou obchodní společnosti "par excellence" a obchody dělají často i poněkud za hranou. Také otázky záruk nebo odpovědnosti jsou na našem trhu v plenkách.

Advokát nebo právník má v prodeji a koupi jen dílčí úlohu. Právník může řešit formální správnost smluvního zajištění, obchodní záležitosti ale "neumí", stejně tak jako nedokáže správně pracovat s příležitostmi a riziky a mimo záběr odbornosti právníka jsou věci technické. Přitom to ale vše spolu naprosto souvisí. Od stolu se nemovitosti kupovat až na vyjímky nedají.

Finanční poradci jsou často napojeni na konkrétní banky. 

Kupující je na našem realitním trhu prostě v rukou osob, které až moc chtějí a potřebují, aby koupě proběhla. Aby proběhla za každou cenu, tak, jak oni potřebují.

Pomoc a protiváha je při takovém spiknutí na místě. A proto tu je Realitní LUPA; už 15 let.

 

Služby Realitní LUPA
Realitní LUPA - referenční nemovitost

Realitní LUPA  - pomoc při koupi nemovitosti, bezplatné poradenství a odhad ceny

Spojení obchodu, techniky, práva. Komplexně zacílená pomoc

Silné stránky

Neporazitelnou stránkou Realitní LUPY je propojenost všeho potřebného dohromady spolu se zaměřením na potřeby kupujícího. Z dvacetileté praxe prodeje a z různých úhlů pohledu i jako prodejce znám úskalí, rizika a souvislosti, dokážu je předvídat a včas na ně reagovat.

Zkušenosti ze stovek reálných obchodů s nemovitostmi, ve spojení s VŠ technickým i VŠ právním vzděláním tady přijdou vhod.

Kdykoli

Pomoc se dá využívat libovolně, v jakékoli fázi hledání a kupování nemovitosti. Můžete si vybrat jen určité činnosti, některé úkony, to, co pomůže nejlépe. Každý případ je jedinečný a vyžaduje něco jiného.

Důležitá je citlivost k situacím, které můžou být zásadně rozdílné. Viz: Tři situace. Ideální je věnovat se pomoci v kupování hned od začátku, každopádně čím dříve, tím je přínos větší.

Antirealitka

Realitní LUPA je potřebná protiváha k makléřům, působí jako "antirealitka". Realitní kanceláře, v přetahování se o zakázky navzájem, navíc spolupůsobily nezdravý růst cen nemovitostí.

Realitní LUPA působí opačně, ve prospěch kupujících, ve prospěch nebydlících, včetně dostupnější ceny. LUPA také pomůže rozpoznat zastírané nedostatky nemovitostí i neférovost předkládaného smluvního zajištění.

Realitní LUPA: tři oblasti přínosů

Cena a podmínky

Jistota dobré koupě, snížení ceny. Termíny, pokuty, záruky

Příležitosti

Informace o nemovitostech, nabídky
Příležitosti →

Jistota

Možná inspekce i prověrka přináší jistotu a klid i po koupi
Jistota →
Realitní Lupa reference
Realitní LUPA - referenční nemovitost Řeporyje

Srovnání rozdílů mezi běžným realitním makléřem a výhradním agentem kupujícího

podle anglické Wikipedie. Agent kupujícího odpovídá tuzemské službě Realitní LUPA

Agent kupujícího (Realitní LUPA) Běžný realitní makléř
Ukáže vám i nemovitosti, které nejsou na veřejném trhu!Ukáže vám nemovitosti, které se veřejně nabízejí
Sdělí vám cenu, kterou požadují prodávající; určí pro vás tržní cenu nemovitosti a pomůže vám při vytvoření vaší nabídkové ceny!Nabídne vám cenu, kterou po něm požadují majitelé, ale nemůže vám sám udělat skutečně tržní cenovou nabídku
Zajistí a interpretuje spolehlivé informace o srovnatelných nabídkách, a pomůže vám sestavit vyjednávací strategii!Může poskytnout informace o srovnatelných nabídkách, ale nemáte jistotu, jestli ta čísla a informace nejsou tendenčně zkreslené
Provede vás celým procesem a bude vám poskytovat rady a informace v každém kroku kupování!Může sdělit vaše nabídky prodávajícímu nebo jejich zástupci a zprostředkovat vám jejich reakci zpět
Doporučí vám osvědčené odborníky, odhadce, inspektory, stavební techniky, které můžete potřebovat!Může vám poskytnout seznam odborných společností, odhadců a dalších odborníků
Řekne vám vše, co se lze dozvědět o prodávajícím a jeho motivaci k prodeji!Sdělí vám obecné informace o prodávajícím
Bude uchovávat veškeré informace o vás jako důvěrné, pokud by to oslabilo vaši vyjednávací pozici!Musí sdělit prodávajícímu vše, co o vás ví, o vaší finanční situaci i o vaší motivaci pro nákup
Pohlíží na prodej z hlediska kupujícího, např. snaží se o nižší cenu a další nejlepší podmínky kupní smlouvy!Pohlíží na prodej z hlediska prodávajícího, zejm. snaží se o co nejvyšší cenu pro prodávajícího
Agent kupujícího (Realitní LUPA) Běžný realitní makléř
LUPA: Ukáže vám i nemovitosti, které nejsou na veřejném trhu!Makléř: Ukáže vám nemovitosti, které se veřejně nabízejí
LUPA: Sdělí vám cenu, kterou požadují prodávající; určí pro vás tržní cenu nemovitosti a pomůže vám při vytvoření vaší nabídkové ceny!Makléř: Nabídne vám cenu, kterou po něm požadují majitelé, ale nemůže vám sám udělat skutečně tržní cenovou nabídku
LUPA: Zajistí a interpretuje spolehlivé informace o srovnatelných nabídkách, a pomůže vám sestavit vyjednávací strategii!Makléř: Může poskytnout informace o srovnatelných nabídkách, ale nemáte jistotu, jestli ta čísla a informace nejsou tendenčně zkreslené
LUPA: Provede vás celým procesem a bude vám poskytovat rady a informace v každém kroku kupování!Makléř: Může sdělit vaše nabídky prodávajícímu nebo jejich zástupci a zprostředkovat vám jejich reakci zpět
LUPA: Doporučí vám osvědčené odborníky, odhadce, inspektory, stavební techniky, které můžete potřebovat!Makléř: Může vám poskytnout seznam odborných společností, odhadců a dalších odborníků
LUPA: Řekne vám vše, co se lze dozvědět o prodávajícím a jeho motivaci k prodeji!Makléř Sdělí vám obecné informace o prodávajícím
LUPA: Bude uchovávat veškeré informace o vás jako důvěrné, pokud by to oslabilo vaši vyjednávací pozici!Makléř: Musí sdělit prodávajícímu vše, co o vás ví, o vaší finanční situaci i o vaší motivaci pro nákup
LUPA: Pohlíží na prodej z hlediska kupujícího, např. snaží se o nižší cenu a další nejlepší podmínky kupní smlouvy!Makléř: Pohlíží na prodej z hlediska prodávajícího, zejm. snaží se o co nejvyšší cenu pro prodávajícího

Realitní LUPA: Pomáhá dobře koupit tu pravou nemovitost

Od roku 2009: Už 15 let