Buying agents. Agenti kupujícího

Agent kupujícího (také známý jako agent pro vyhledávání nemovitostí) je termín používaný pro osoby jednající ve prospěch kupujícího, a nikoli tedy ve prospěch prodávajícího.

Překlad článku na English Wikipedia popisující poměry v USA a Velké Británii

Agent kupujícího (také známý jako agent pro vyhledávání nemovitostí) je termín používaný pro osoby jednající ve prospěch kupujícího, a nikoli tedy ve prospěch prodávajícího. Agent kupujícího reprezentuje zájmy kupujícího, aby získal nemovitost za nejlepší možnou cenu a při nejlepších podmínkách. Agent kupujícího poskytuje tyto služby: Vyhledá nemovitosti z celého trhu a prověřuje, že nemovitosti (a jejich vlastnosti), které jsou nabízeny jejich majiteli nebo jejich zástupci, jsou nejen vhodné pro účely kupujícího, ale jsou dostatečně kvalitní a hodnotné, vzhledem k ceně.

Kupující jsou při hledání nejlepšího domu ke koupi jsou často velmi nedočkaví a chodí na prohlídky bez doprovodu odborníka. Emoce při vybírání domu a „zamilování se“ se do nějakého domu může být tak velké, že kupující přehlédne důležité vlastnosti nebo vady nemovitosti, a rozhodnou se pro koupi unáhleně. (Prodávající a jejich makléři se o to ovšem snaží a dělají vše pro to). To může způsobit zbytečně vysokou kupní cenu.


Kupující mohou zabránit, aby se do takové pasti chytili tím, že si najdou spolehlivého agenta pro koupi. Spolupráce s realitním makléřem, kterého kupující potká při prohlídce kupované nemovitosti totiž naopak znamená, že zájmy kupujícího nebudou při transakci dostatečně hájeny.

Jaké jsou výhody kupujících, kteří mají své vlastní zastoupení?

Agent kupujícího pracuje výlučně pro kupujícího, prosazuje a chrání jeho zájmy v průběhu celé transakce, dává pozor během prohlídek na to, co se týká zájmů kupujícího a na další rizika a nepředvídatelné okolnosti až do uzavření smlouvy.

Agenti kupujícího mají rovněž přístup k mimotržním nemovitostem prostřednictvím své sítě kontaktů. Pracují pouze ve prospěch svých klientů, proto během celého vyjednávání mají na mysli výlučně prospěch svého klienta. Agent kupujícího je schopen zajistit všechny nezbytné odborníky během kupního procesu: Právníky, stavební znalce, elektrikáře atd., aby bylo jisté, že nemovitost je solidní koupě. Pokud tomu tak není, informuje své klienty.


Agent kupujícího je při celém procesu koupě až do dokončení. Doba práce agenta kupujícího na obchodním případu je průměrně 3-9 měsíců.

Podle listu The Observer, asi 63% domácností v USA koupilo nemovitost s pomocí agenta kupujícího, zatímco tento podíl ve Velké Británii je nižší, ale prudce narůstá.

Výhody a vlastnosti agenta kupujícího

Hlavní výhodou využití agenta kupujícího je to, že ušetří čas i peníze a umožní přístup k nemovitostem, které nejsou k dispozici na volném trhu. Vyjednávací schopnosti agenta kupujícího a přístup k nemovitostem dřív, než se dostanou na volný trh znamenají, že klienti koupí nemovitost podstatně levněji, než kdyby šli rovnou do realitní kanceláře, nebo přímo k majiteli.

Agent kupujícího připraví přehled nejvhodnějších nemovitostí pro každého klienta, a obvykle doprovodí klienta na prohlídku nemovitostí v užším výběru.

Většina agentů se specializuje na konkrétní oblasti: velkou část svých odborných dovedností odvozují z místní znalosti, osobních kontaktů s místními realitních kanceláří a důvěrných informací o nemovitostech, které ještě nejsou na volném trhu.

Agenti kupujícího obecně tvoří trvalé symbiotické vztahy s realitními makléři a realitními kancelářemi, což jim zajišťuje přístup k stálému přísunu kvalifikovaných, seriózních kupců nemovitostí a na oplátku, agent kupujícího získává přístup k nejvíce žádoucím nemovitostem, dříve než se dostanou na volný trh. Mohou také nastat situace, kde agenti kupujících a realitní makléři v některých oblastech jednají mezi sebou tak úzce a pravidelně, že se trh jakoby uzavře a „normální“ zákazníci jsou z něho vyloučeni.


V
elikost agentur kupujícího může být od jedné osoby disponující encyklopedickou znalostí své zvolené obce nebo města (zde mohou být velké rozdíly v úrovni služeb), přes střední velikost agentur, které se specializují na jednu nebo dvě oblíbená místa, jako je Londýn, a Devon, až k celostátním řetězcovým společnostem.