O projektu Realitní LUPA a o mně

Proč je tady Realitní LUPA a kdo za ní stojí: V realitách pracuji od roku 2001. Tomu ale předcházel poněkud frustrující příběh vlastní špatné zkušenosti, jak popisuji na svých druhých, poradenských webových stránkách tady: Můj příběh v realitách

Kontakt s klienty při běžné zprostředkovatelské činnosti mi za ty roky ukázal, že existuje silná potřeba pomoci při koupi, velká poptávka po kvalifikované podpoře. Ostatně taková pomoc je v cizině odedávna běžná v podobě agenta kupujícího. Zezačátku to byly hlavně případy týkající se dost příšerného přístupu ze strany realitek, realitních makléřů, přes které zájemci nemovitosti a byty kupovali.

Návrhy rezervačních smluv byly obvykle hodně špatné, i při přimhouření obchodnického oka, a náprava nešla vždy bez úsilí. Pak následují samozřejmě otázky technického stavu a přiměřenosti kupní ceny, ale i další problematické věci při koupi.

Od roku 2009 jsem se začal otázkou pomoci kupujícím zabývat soustavně, a vznikly také tyto specializované webové stránky.

Celé to ale není nějaký záblesk geniální mysli, potřeba pomoci při koupi tady dlouhodobě je, stejně jako kdekoli v cizině, mnozí jiní to také u nás vnímali a vnímají, mnozí se o to i různou formou pokoušeli. Je ale nutné pomoc poskytovat systematicky, propracovaně, sladit více věcí dohromady, aby vše fungovalo.

Hlavně bylo nutné vzít v úvahu financování činnosti, protože tuzemští kupující nejsou zvyklí za podobné věci platit, i kdyby byl přínos pro ně mnohonásobně vyšší (což je rozdíl oproti cizině s tam běžnými agenty kupujícího) a je zde nutné je poskytovat pro klienty v zásadě bezplatně. Je to tedy daleko složitější a pro toho, kdo činnost dělá, méně „vděčné“ než samotný, relativně jednodušší prodej nemovitosti.

Spokojených klientů je za třináct let Realitní LUPY už bezpočet, forma a rozsah pomoci je případ od případu různý, vždy se každopádně snažím o co největší přínos. Případy se navzájem můžou dost lišit, to je v realitách běžné.

V současné době je potřeba pomoci při koupi ještě naléhavější než kdy předtím, protože od podzimu 2022 je většina nabídek předražených a je třeba dobře vybírat a většinou je namístě dojednat nemalou slevu.

Přitom kupující zejména nyní většinou řeší svoji potřebu bydlení, tedy základní lidskou potřebu, a Realitní LUPA jim v tom jako jakási antirealitka pomáhá.