O projektu Realitní LUPA a o mně

Proč je tady Realitní LUPA a kdo za ní stojí: V realitách pracuji naplno od roku 2001. Tomu ale předcházel poněkud frustrující příběh vlastní špatné zkušenosti, jak popisuji na svých druhých, poradenských webových stránkách tady: Můj příběh v realitách

Kontakt s klienty při běžné zprostředkovatelské činnosti mi za ty roky ukázal, že existuje silná potřeba pomoci při koupi, velká poptávka po kvalifikované podpoře a její nedostatečné pokrytí. Zezačátku to byly hlavně případy týkající se dost příšerného přístupu ze strany realitek, realitních makléřů, přes které zájemci nemovitosti a byty kupovali.

Návrhy rezervačních smluv byly obvykle hodně špatné, i při přimhouření obchodnického oka, a náprava nešla vždy bez úsilí. Pak následují samozřejmě otázky technického stavu a přiměřenosti kupní ceny, ale i další problematické věci při koupi.

Od roku 2009 jsem se začal otázkou pomoci kupujícím zabývat soustavně, a vznikly také tyto specializované webové stránky – www.realitnilupa.cz.

Celé to ale není nějaký záblesk geniální mysli, potřeba pomoci při koupi tady dlouhodobě je, mnozí jiní to také vnímali a vnímají, mnozí se o to i různou formou pokoušeli. Je ale nutné pomoc poskytovat systematicky, propracovaně, využívat různé synergické efekty, aby vše fungovalo.

Hlavně bylo nutné vzít v úvahu financování činnosti, protože tuzemští kupující nejsou zvyklí za podobné věci platit, i kdyby byl přínos pro ně mnohonásobně vyšší (což je rozdíl oproti cizině s tam běžnými agenty kupujícího) a je zde nutné je poskytovat v zásadě bezplatně. Je to tedy daleko složitější a pro toho, kdo činnost dělá, méně „vděčné“ než samotný, relativně jednodušší prodej nemovitosti.

Spokojených klientů je za dvanáct let Realitní LUPY už bezpočet, forma a rozsah pomoci je případ od případu různý, vždy se každopádně snažím o co největší přínos. Případy se navzájem můžou dost lišit, to je v realitách běžné, a tady je to snad ještě markantnější.

V současné době (rok 2021) je potřeba pomoci při koupi ještě naléhavější než kdy předtím, protože trh se vychýlil do extrému a můžeme mu říkat jednoznačně trh prodávajícího: nabídka je výrazně menší než poptávka, když vyškrtneme ty nabídky, které jsou křiklavě nadsazené, ceny jsou i tak nezdravě vysoké, zejména vztaženo k domácí příjmové hladině.

Přitom kupující většinou řeší svoji potřebu bydlení, tedy základní lidskou potřebu, a Realitní LUPA jim v tom jako jakási antirealitka pomáhá. Ale i těm, kteří kupují nemovitost třeba s ohledem na bydlení svých dětí v budoucnu, nebo dalším, kteří prostě chtějí uchránit svoje vydělané a uspořené peníze před zvyšující se inflací.

Těm všem, počínaje nebydlícími, Realitní LUPA pomáhá, má to také sociální aspekt a považuji to za naprosto správné a potřebné, když už veřejná sféra celá léta nekonala, co ve vyspělé zemi v 21. století konat měla a máme realitní trh tam, kde je.